Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii

3. Mihu Ion
Conferenţiar cercetător
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
322.01. Pediatrie şi neonatologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)