Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“