Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Concurs suplimentar a proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2018


 Condiţii de participare

· Participantul la concurs poate fi organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării acreditată în domeniul cercetării din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de directorul de proiect.
· În funcţia de director de proiect pot fi desemnate doar persoane titulare ale organizaţiei-executor, care deţin grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat.
· La eveniment vor participa cel puţin trei parteneri din ţări străine.
· Propunerea de proiect pentru organizarea manifestării ştiinţifice va include probleme actuale ale științei și inovării.
· Organizațiile participante la concurs care vor cofinanța nu mai puțin de 20%(instituţiile de profil) şi 60% (instituțiile afiliate ) din valoarea totală a proiectului vor avea prioritate; cofinanțarea nu poate fi asigurată din sursele alocate de bugetul de stat.
· Minimum 30 la sută din comunicări vor fi prezentate de autorii din străinătate.
· Propunerea de proiect va prezenta clar şi explicit rezultatele preconizate.
· Propunerea va conține date privind diseminarea manifestării științifice, inclusiv pe pagina web a organizației executoare.
· Este interzisă depunerea de propuneri de proiecte care descriu activităţi anterior finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine;
· Descrierea colaborării naționale și internaționale, inclusiv posibilitatea elaborării și depunerii propunerilor de proiecte internaționale și fortificarea colaborării în spațiul european de cercetare.
· Una şi aceeaşi persoană nu poate participa în calitate de director în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.
· Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii în sine după depunerea dosarului înaintat la concurs.
· Propunerile de proiect care nu vor respecta condițiile concursului vor fi eliminate din concurs.
Perioada de realizare a proiectului: 12 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 30

Suma maxima a proiectului (mii lei): 30

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
05 mai 2017
-
22 mai 2017 ora 03:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
29 mai 2017
-
12 iunie 2017
Data demarării recepţionării contestaţiilor
14 iunie 2017
-
16 iunie 2017
Data nominalizării câştigătorului
15 august 2017