Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Concurs suplimentar al proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2021-2022


La concurs pot participa organizațiile din domeniile cercetării și inovării prevăzute la art. 95 alin. (1) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, nr. 259/2004, independent sau în clustere/parteneriate cu alți subiecți din domeniile cercetării și inovării, inclusiv cu reprezentanții mediului de afaceri, societății civile, organizațiilor internaționale și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova în conformitate cu acordurile încheiate;
Perioada de realizare a proiectului: 12 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 1000

Suma maxima a proiectului (mii lei): 1000

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
10 martie 2021
-
15 aprilie 2021 ora 03:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
26 aprilie 2021
-
15 iunie 2021
Data demarării recepţionării contestaţiilor
18 iunie 2021
-
19 iunie 2021
Data nominalizării câştigătorului
10 iulie 2021