Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Concursul suplimentar al proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate din bugetul de stat în anul 2019


Scopul concursului:

Dezvoltarea unei economii durabile bazate pe inovații, prin stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor inovaționale.

 

Obiectivele concursului:

1) Utilizarea cunoștințelor noi, inclusiv cele ce rezultă din folosirea obiectelor de proprietate intelectuală.

2) Crearea și aplicarea de noi produse și procese, tehnologii și/sau servicii ori îmbunătățirea celor existente.

3) Inițierea și dezvoltarea de noi colaborări între organizațiile de cercetare și sectorul privat, în scop de comercializare a rezultatelor obținute din cercetare și de prestare a serviciilor de cercetări științifice de către organizații de cercetare.

4) Sporirea efectului economic obținut în urma implementării proiectelor (creșterea valorii producției inovaționale comercializate, inclusiv exportate, locurilor noi de muncă create).

5) Sporirea nivelului de tehnologizare a întreprinderilor și a sectoarelor de activitate prin adaptarea tehnologiilor și utilajelor noi.

6) Creșterea capacității de participare în Programul Cadru H2020 a întreprinderilor, creșterea competitivității internaționale a organizațiilor de cercetare.
Perioada de realizare a proiectului: 12 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 1000

Suma maxima a proiectului (mii lei): 1000

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
16 iulie 2019
-
15 august 2019 ora 03:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
22 august 2019
-
05 septembrie 2019
Data demarării recepţionării contestaţiilor
09 septembrie 2019
-
11 septembrie 2019
Data nominalizării câştigătorului
18 septembrie 2019