Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Ofertă de soluții privind promovarea conceptului de Știință deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării


 1. Date generale:

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare invită organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării să consolideze eforturile sale pentru înscrierea expresiilor de interes pentru „Oferta de soluții privind promovarea conceptului de Știință deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării”.

Prezenta ofertă este anunțată prin intermediul Programului UE Orizont 2020 (CG-ENI/2017/ 386-980 CE) "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare și inovare ORIZONT 2020) și urmărește încurajarea noilor initiative în domeniile cercetării și inovării, precum și armonizarea acțiunilor naționale la acțiunile europene.

 

2. Ariile tematice:

1) Elaborarea software-ului deschis şi a instrumentelor on-line pentru diseminarea rezultatelor științifice din prioritățile strategice ale domeniilor cercetării şi inovării;

2) Instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru sănătate și îngrijire;

3) Abordări sistemice și centrate pe utilizatori, inclusiv date deschise, cu privire la informații despre mediu, provocări climatice, resurse naturale, alimente, agricultură și energie;

4) Tehnologii, sisteme informatice avansate și soluții inovative orientate spre: domenii sociale, asigurarea securității cibernetice, procesarea datelor, prezervarea și valorificarea (prin digitizare) a patrimoniului cultural;

5) Adaptarea sistemului educațional la noile abordări din societatea contemporană prin instrumente, tehnologii și soluții digitale;

6) Dezvoltarea tehnologiilor pentru obținerea materialelor inovative și tehnologiilor sustenabile;

7) Consolidarea cadrului de politicii pentru Știința Deschisă în Moldova, inclusiv dezvoltarea platformelor instituționale interoperabile.

 

3. Termenul de realizare și suma de finanțare

Durata maximă de implementare a expresiei de interes este de 12 luni de la data începerii, fără posibilitatea prelungirii termenului. Suma maximă de finanțare este 500,0 mii lei per expresie de interes.

 

4. Condiții de participare

4.1 Beneficiarul expresiei de interespoate fi organizația de drept public din domeniile cercetării și inovării, în conformitate cu art. 16 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004;

4.2 Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova pot participa independent, sau în clustere/parteneriate cu alți subiecți din domeniile cercetării și inovării, inclusiv cu reprezentanții mediului de afaceri, societății civile, organizațiilor internaționale și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova în conformitate cu acordurile încheiate;

4.3 În cazul clusterelor/parteneriatelor între organizații din Republica Moldova, subiecții parteneriatului agreează în acordul de colaborare liderul din țară, responsabil pentru depunerea și implementarea acesteia, activitățile ce vor fi realizate de fiecare partener, drepturile de proprietate intelectuală, drepturile patrimoniale și alte condițiile de realizare.

4.4 Este interzisă depunerea expresiei de interes în care unele activități au fost deja finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse;

4.5 Condiții înaintate față de organizații :

a) organizația să dispună de dreptul de a desfășura activitate de cercetare și inovare în baza actului de constituire/statutului;

b) organizația să nu fie declarată conform legii în stare de insolvabilitate sau conturile sale bancare să nu fie blocate, conform unei hotărâri judecătorești irevocabile;

c) organizația să nu fi încălcat prevederile altui contract de finanțare din domeniile cercetării și inovării încheiat anterior.

4.6 Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul expresiei de interes
Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 500

Suma maxima a proiectului (mii lei): 500

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
22 iunie 2021
-
09 iulie 2021 ora 03:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
13 iulie 2021
-
28 iulie 2021
Data demarării recepţionării contestaţiilor
29 iulie 2021
-
30 iulie 2021
Data nominalizării câştigătorului
31 iulie 2021