Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Concursul proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019


 Scopul concursului:

Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale.

Obiectivele concursului:

1) Promovarea imaginii comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale;

2) Schimbul de experiență în domeniul cercetării și inovării;

3) Stimularea inovării şi creşterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind importanţa aplicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;

4) Creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii privind importanţa cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;

5) Crearea și consolidarea parteneriatelor/consorțiilor care ar permite o participare mai activă la apelurile internaționale, inclusiv în Programul Cadru al UE de cercetare-inovare Orizont 2020;

6) Diseminarea rezultatelor științifice obținute și sporirea competitivității rezultatelor ştiinţifice ale cercetărilor din Republica Moldova în Spaţiul European de Cercetare.
Perioada de realizare a proiectului: 12 luni

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
08 octombrie 2018
-
22 octombrie 2018 ora 03:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
25 octombrie 2018
-
16 noiembrie 2018
Data demarării recepţionării contestaţiilor
19 noiembrie 2018
-
21 noiembrie 2018
Data nominalizării câştigătorului
20 decembrie 2018