Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Proiecte de cercetare 2018-2019: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI)


Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) anunţă cel de al patrulea concurs comun de proiecte de cercetare pentru perioada 2018-2019, în baza Acordului de cooperare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi CNCI (Italia), semnat pe data de 22 februarie 2017. Scopul Concursului este de a promova şi sprijini cooperarea ştiinţifică a cercetătorilor din Republica Moldova şi din Italia în domeniile de cercetare şi dezvoltare de interes comun pentru ambele părţi. Se anunţă concursul de proiecte de cercetare în următoarele domenii de cercetare: 1. Ştiințe ale pămîntului și Mediu. 2. Agricultura şi produse alimentare. 3. Biotehnologii și Nanotehnologii. 4. Tehnologii informaționale și de comunicare și Energie. 5. Științe sociale și patrimoniul cultural.Ţara partener: Italia

Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 150

Suma maxima a proiectului (mii lei): 300

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
01 mai 2017
-
31 mai 2021 ora 03:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
02 iunie 2017
-
25 iunie 2017
Data demarării recepţionării contestaţiilor
26 iunie 2017
-
10 august 2017
Data nominalizării câştigătorului
16 noiembrie 2017