Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019


1. Scopul și obiectivele concursului.

Scopul concursului:

Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare.

Obiectivele concursului:

1) Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice în rândurile tinerilor cercetători .

2) Obţinerea de noi cunoştinţe şi asigurarea unui nivel, care ar garanta compatibilitatea şi competitivitatea rezultatelor ştiinţifice ale cercetărilor din Republica Moldova cu cele din Spaţiul European de Cercetare.

3) Inițierea și dezvoltarea de noi colaborări naționale și internaționale.

4) Creșterea capacității de participare în Programul Cadru H2020, creșterea competitivității internaţionale a instituțiilor de cercetare.

5) Integrarea în rețelele regionale și internaționale de infrastructură științifică.

 

2. Condiții de participare:

1) Participantul la concurs poate fi organizaţia din domeniile cercetării şi inovării din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de directorul de proiect.

2) În funcţia de director de proiect poate fi desemnată doar persoana titulară a organizaţiei-executor, care deţine grad ştiinţific de doctor în ştiinţe, până la atingerea vârstei de 35 de ani, în momentul prezentării propunerii de proiect.

3) La realizarea proiectului vor participa cel puţin 4 tineri cercetători, inclusiv masteranzi şi doctoranzi în vârstă de până la 35 de ani.

4) Una și aceeași persoană nu poate participa în calitate de director sau executor în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.

5) Termenul de realizare a proiectului de cercetare pentru tinerii cercetători nu va depăşi 1 an.

6) Participantul va prezenta baza tehnico-materială a laboratorului sau centrului în care se vor efectua cercetările şi va corespunde cerinţelor privind pregătirea cadrelor ştiinţifice.

7) Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere activităţi deja finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine.

8) Propunerile de proiect vor prezenta clar şi explicit rezultatele preconizate, inclusiv descrierea perspectivelor colaborării naționale și internaționale în scopul fortificării colaborării în spațiul european de cercetare.

9) Propunerile de proiect care nu vor respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile și se vor elimina din concurs.

10) Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii de proiect după depunerea dosarului la concurs.
Perioada de realizare a proiectului: 12 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 150

Suma maxima a proiectului (mii lei): 150

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
08 octombrie 2018
-
29 octombrie 2018 ora 03:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
01 noiembrie 2018
-
23 noiembrie 2018
Data demarării recepţionării contestaţiilor
26 noiembrie 2018
-
28 noiembrie 2018
Data nominalizării câştigătorului
10 decembrie 2018