Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19


Guvernul Republicii Moldova mobilizează participarea domeniului de cercetare și inovare în combaterea pandemiei COVID-19, atenuarea impactului socio-economic și susținerea intervențiilor eficiente în limitarea efectelor pandemiei pe teritoriul țării. În acest scop, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare invită organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării să consolideze eforturile sale pentru înscrierea expresiilor de interes.

Prezenta ofertă este anunțată prin intermediul Programului UE Orizont 2020 (CG-ENI/2017/ 386-980 CE "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare și inovare ORIZONT 2020) și urmărește depășirea pandemiei COVID-19, precum și armonizarea acțiunilor naționale la acțiunile europene, prevăzute în Planul de acțiuni ERAvsCorona aprobat la 07.04.2020.

Teme de referință:

1) Soluții de atenuare a stării de urgență în sistemul educațional, fortificarea capacităților și asigurarea fără întrerupere a procesului de învățământ, inclusiv metode inovative de predare online și sporire a accesibilității.

2) Dezvoltarea tehnologiilor și bazelor de date eficiente în sprijinul managementului sănătății publice în contextul pandemiei COVID-19, inclusiv digitalizarea procesului de supraveghere prin implementarea sistemului informațional epidemiologic COVID-19.

3)Elaborarea soluțiilor inovative pentru protecția populației și a personalului expus profesional împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 și întru optimizarea măsurilor de control și răspuns.

4) Atenuarea impactului pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol.

5) Evoluția societății și evenimentele social-politice anti și post declanșării pandemiei COVID-19.

6)Elaborarea mecanismului privind accelerarea conectării organizațiilor din domeniile cercetării și inovării la infrastructurile de cercetare europene create în contextul pandemiei COVID-19.
Perioada de realizare a proiectului: 12 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 700

Suma maxima a proiectului (mii lei): 700

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
05 mai 2020
-
22 mai 2020 ora 03:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
25 mai 2020
-
07 iunie 2020
Data demarării recepţionării contestaţiilor
08 iunie 2020
-
09 iunie 2020
Data nominalizării câştigătorului
10 iunie 2020