Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Water Works 2014 JPI ERA-NET Cofund


Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează Concursul multilateral în cadrul proiectului H2020 JPI- WaterWorks2014 ERA-NET Cofund pentru proiecte comune de cercetare în domeniul apelor „Research and Innovation Developing Technological Solutions and Services for Watwr Systems”. În acest proiect participă peste 18 de parteneri din sfera cercetareinovare din 16 ţări (Belgia, Estonia, Cipru, Danemarca, Irlanda, Israel, Italia, Republica Moldova, Norvegia, Portugalia, România, Africa de Sud, Spania, Suedia, Olanda şi Marea Britanie). Ţara partener: Estonia

Perioada de realizare a proiectului: 36 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 150

Suma maxima a proiectului (mii lei): 450

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
15 august 2015
-
14 septembrie 2015 ora 03:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
20 septembrie 2015
-
30 septembrie 2015
Data demarării recepţionării contestaţiilor
01 octombrie 2015
-
05 octombrie 2015
Data nominalizării câştigătorului
01 noiembrie 2015