Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2016-2017


Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) în comun cu Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) lansează concursul proiectelor în cadrul programului „STCU&ASM: Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:

  1. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă
  2. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii
  3. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară
  4. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile
  5. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale chimice noi


Ţara partener: Ucraina

Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 50

Suma maxima a proiectului (mii lei): 100

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
01 februarie 2015
-
01 martie 2015 ora 18:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
05 martie 2015
-
31 martie 2015
Data demarării recepţionării contestaţiilor
01 aprilie 2015
-
10 aprilie 2015
Data nominalizării câştigătorului
01 septembrie 2015