Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Concurs repetat al proiectelor din cadrul programului de stat (coord. dr. hab. Anatol Petrencu), finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018


CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL AȘM anunță concursul repetat al proiectelor din cadrul programului de stat Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” (coord. dr. hab. Anatol Petrencu), finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018.

Obiectivele Programului de Stat pot fi accesate aici.

Condiţiile de participare pot fi accesate aici.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat aici.

Propunerea de proiect va fi înregistrată în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate și imprimate, semnate și ștampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie și în varianta electronică la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd.Ștefan cel Mare, 1, biroul 333, tel. 27-04-45.

Termenul limită de depunere a propunerii de proiect 05 august 2016, ora 17.00
Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 200

Suma maxima a proiectului (mii lei): 400

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
11 iulie 2016
-
05 august 2016 ora 17:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
06 august 2016
-
10 august 2016
Data demarării recepţionării contestaţiilor
01 septembrie 2016
-
07 septembrie 2016
Data nominalizării câştigătorului
30 septembrie 2016