Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2017-2018


CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2017-2018.

Condiţiile de participare pot fi accesate aici.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect în limba română poate fi accesat aici.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect în limba engleză poate fi accesat aici.

Directorii de proiect vor înregistra propunerea de proiect în limba română și vor atașa formularele în limba română și în limba engleză (obligatoriu semnate şi ştampilate) în PDF, în sistemul Expert on-linewww.expert.asm.md , telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate și imprimate, semnate și ștampilate vor fi prezentate în limba română și în limba engleză pe suport de hîrtie și în varianta electronică la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd.Ștefan cel Mare, 1, biroul 336, tel. 27-27-58.

Termenul limită de depunere a propunerii de proiect 27 mai 2016, ora 17.00
Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 100

Suma maxima a proiectului (mii lei): 200

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
25 aprilie 2016
-
27 mai 2016 ora 23:55
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
01 iunie 2016
-
01 iulie 2016
Data demarării recepţionării contestaţiilor
05 iulie 2016
-
07 iulie 2016
Data nominalizării câştigătorului
01 septembrie 2016