Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Proiecte din cadrul programelor de stat finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018


CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018, după cum urmează:

1.    Securitatea economică în contextul integrării regionale și europene a Republicii Moldova” (coord. acad. Grigore Belostecinic). Obiectivele Programului de Stat pot fi accesate "aici".

2.    Sistemogeneza factorilor de risc, optimizarea serviciului de asistență medicală, evaluarea durabilă și modelarea matematică a Accidentelor Vasculare Cerebrale” (coord. acad. Stanislav Groppa). Obiectivele Programului de Stat pot fi accesate  "aici"

3.    Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” (coord. dr. hab. Anatol Petrencu). Obiectivele Programului de Stat pot fi accesate "aici"

 

Condiţiile de participare pot fi accesate  "aici".

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat "aici"

Propunerea de proiect va fi înregistrată în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate și imprimate, semnate și ștampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie și în varianta electronică la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd.Ștefan cel Mare, 1, biroul 336, tel. 27-27-58.

Termenul limită de depunere a propunerii de proiect 27 mai 2016, ora 17.00
Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 200

Suma maxima a proiectului (mii lei): 400

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
25 aprilie 2016
-
27 mai 2016 ora 23:55
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
01 iunie 2016
-
01 iulie 2016
Data demarării recepţionării contestaţiilor
05 iulie 2016
-
07 iulie 2016
Data nominalizării câştigătorului
01 septembrie 2016