Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Proiecte bilaterale 2016-2018: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Națională pentru Cercetare Ştiințifică și Inovare din România


Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din România (ANCSI) și Academia de Ştiințe a Moldovei (AŞM) lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare, în conformitate cu prevederile Programului de cooperare științifică și tehnologică, semnat la București, la data de 14 octombrie 2015.

Scopul concursului este de a promova cooperarea științifică în domeniile de cercetare și dezvoltare de interes comun și de a sprijini mobilitatea cercetătorilor din Republica Moldova și România.

La concurs se înaintează propuneri de proiecte comune care, prin metodele de executare  prezintă o importanță științifică și practică majoră și au ca scop dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor și cercetărilor, precum și măsuri speciale pentru eficientizarea mobilității, schimbului de experiență și accesului la infrastructura de scară medie și înaltă.

Propunerile de proiecte se vor încadra în următoarele domenii științifice:

  1. Mediu, fizica pămîntului
  2. Agricultură
  3. Sănătate
  4. Tehnologii
  5. Produse şi servicii
  6. Managementul ştiinţei şi resursei informaţionale
  7. Cercetare socio-economică şi umanistă

Având în vedere faptul că, începând cu 1 ianuarie 2014, Republica Moldova este țară asociată la Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene, prioritatea de bază pentru participarea la acest concurs este:

-          demonstrarea participării în Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene, sau alte programe internaționale;

-          elaborarea, pe durata implementării proiectelor comune de cercetare a unor proiecte ştiinţifice pentru participarea la concursurile anunţate de Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene şi a altor programe internaţionale.

Durata unui proiect este de maxim 24 luni.

Data depunerii proiectelor - 31 martie 2016,  ora 17:00.

Fiecare propunere eligibilă este evaluată din punct de vedere al calității de către experți evaluatori, atât în România cât și în Republica Moldova.

Finanţarea proiectelor se va efectua în baza rezultatelor evaluării, selectării şi negocierii între Părţi (AŞM-ANCSI) și se bazează pe media obținută din punctajele cele două evaluări naționale. Decizia de susţinere financiară a proiectelor care îndeplinesc simultan condițiile de eligibilitate stabilite de fiecare Parte se ia în comun.

Prezentarea propunerilor de proiecte

REPUBLICA MOLDOVA:

Cercetătorii din Moldova depun  propunerile de proiecte conform cerințelor stipulate în Apelul de concurs la Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM, pe adresa:  

Academia de Şțiințe a Moldovei,
Centrul Proiecte Internaţionale
Lidia Vîrţan, Diector adjunct
Responsabil program
Tel: +373-22-274534
E-mail: [email protected]

 

Victoria Lisnic, specialist principal
Tel. 022274534
e-mail- [email protected]
Adresa: Bd. Ştefan cel Mare nr. 1, cod MD-2001, Chişinău, Bir.440
 

ROMÂNIA:

Cercetătorii din România  depun propunerile de proiecte conform cerințelor UEFISCDI pe adresa:

ANCSI
Silviu Roman, Responsabil Program
Direcția Politici și Programe Europene și Internaționale
Tel: +40 21 318 30 65                          
E-mail: [email protected]
Adresa: Mendeleev Nr. 21-25 Sector 1, 010362 Bucuresti, Romania, Camera 401
 

UEFISCDI

Olivia Pui, Responsabil proiecte
Compartimentul Administrarea Programului Cooperare Internațională
Tel: +40 21 302 38 83   Fax: +40 21 311 59 92
E-mail: [email protected]
Adresa: Mendeleev Nr. 21-25 Sector 1, 010362 Bucuresti, Romania, Camera 623Ţara partener: România

Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 100

Suma maxima a proiectului (mii lei): 200

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
01 februarie 2016
-
01 aprilie 2016 ora 23:50
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
04 aprilie 2016
-
15 aprilie 2016
Data demarării recepţionării contestaţiilor
16 aprilie 2016
-
20 aprilie 2016
Data nominalizării câştigătorului
21 aprilie 2016

Nr. Fisier atasat Descrierea fisierului
1 2016-2018-Apel-ASM_-ANCSI-FINAL.doc Formular de aplicare