Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2016


CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2016.

Condiţiile de participare pot fi accesate aici.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat aici.

Modul de depunere a propunerilor de proiect:

Propunerea de proiect va fi înregistrată în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate şi imprimate, semnate şi ştampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hârtie şi în variantă electronică (WORD) la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 336, tel. 27-27-58.

Termenul limită de depunere a propunerii de proiect 22 ianuarie 2016, ora 17.00

Manager de Proiect: Olesea CALININ

Tel. 022/27-27-58; 022/27-04-45

 

E-mail: c[email protected]
Perioada de realizare a proiectului: 9 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 30

Suma maxima a proiectului (mii lei): 30

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
21 decembrie 2015
-
22 ianuarie 2016 ora 17:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
23 ianuarie 2016
-
26 februarie 2016
Data demarării recepţionării contestaţiilor
27 februarie 2016
-
02 martie 2016
Data nominalizării câştigătorului
09 martie 2016