Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Proiecte din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017


Consiliul Suprem Pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conform Hotărîrii nr. 231 din 01 octombrie 2015,  anunţă extinderea termenului de depunere a proiectelor finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017 din cadrul programului de stat “Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate” (coordonator acad. Ababii Ion) pînă la 16 octombrie 2015.

Obiectivele Programului de Stat pot fi accesate AICI

Condiţiile de participare pot fi accesate aici.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat aici.

Propunerea de proiect va fi înregistrată în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate și imprimate, semnate și ștampilate vor fi prezentate în limba română  pe suport de hîrtie și în varianta electronică la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd.Ștefan cel Mare, 1, biroul 336, tel. 27-27-58.

Termenul limită de depunere a propunerii de proiect 16 octombrie 2015, ora 17.00

La concurs pot participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. 

După depunerea proiectului se exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii de proiect.
Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 200

Suma maxima a proiectului (mii lei): 400

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
10 august 2015
-
16 octombrie 2015 ora 17:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
17 octombrie 2015
-
23 octombrie 2015
Data demarării recepţionării contestaţiilor
26 octombrie 2015
-
28 octombrie 2015
Data nominalizării câştigătorului
01 decembrie 2015