Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2015


CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2015.

Condiţiile de participare pot fi accesate aici.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat aici.

Modul de depunere a propunerilor de proiect:

Propunerea de proiect va fi înregistrată în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefon de contact: 28-98-51.

Formularele completate şi imprimate, semnate şi ştampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hârtie şi în variantă electronică (WORD) la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 333, tel. 27-04-45.

 

Termenul limită de depunere a propunerii de proiect 15 mai 2015, ora 17.00

Manager de Proiect: Valentina CANDU

Tel. 27-04-45

E-mail: [email protected]
Perioada de realizare a proiectului: 7 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 30

Suma maxima a proiectului (mii lei): 30

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
04 mai 2015
-
15 mai 2015 ora 17:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
16 mai 2015
-
15 iunie 2015
Data demarării recepţionării contestaţiilor
16 iunie 2015
-
17 iunie 2015
Data nominalizării câştigătorului
30 iunie 2015