Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Programul „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”


În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), a angajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare din Republica Moldova se lansează apelul pentru concursul propunerilor de proiecte în cadrul programului „Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare” pentru următoarele direcţii strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării:

  1. Materiale, tehnologii şi produse inovative
  2. Eficienţă, energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie
  3. Sănătate şi biomedicină
  4. Biotehnologie
  5. Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii

Scopul este contribuirea la valorificarea şi dezvoltarea durabilă a potenţialului tehnico-ştiinţific din Republica Moldova, la extinderea relaţiilor de colaborare la nivel internaţional, la aprofundarea rolului ştiinţei şi inovării în societate şi promovarea acestora în calitate de priorităţi naţionale.

Un criteriu esenţial de eligibilitate pentru acest concurs este demonstrarea participării în Programul Cadru 7 al UE şi consolidarea eforturilor pentru elaborarea proiectelor la Programul Cadru al UE de cercetare-inovare Orizont 2020.

Ghidul aplicantului poate fi accesat aici.

Aprobat la şedinţa CSŞDT din 29.01.2015, Hotărârea nr. 20.
Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 900

Suma maxima a proiectului (mii lei): 900

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
09 februarie 2015
-
25 mai 2015 ora 17:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
01 iulie 2015
-
16 noiembrie 2015
Data demarării recepţionării contestaţiilor
20 noiembrie 2015
-
30 noiembrie 2015
Data nominalizării câştigătorului
15 decembrie 2015