Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Proiecte din cadrul Programelor de Stat pentru anii 2015-2016


CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  anunţă concursul proiectelor pentru anii 2015-2016 în cadrul următoarelor programe de stat:

  1. Securitatea economică în contextul integrării regionale şi europene a Republicii Moldova – coordonator acad. Belostecinic Grigore;
  2. Sistemogeneza factorilor de risc, optimizarea serviciului de asistenţă medicală, evaluarea durabilă şi modelarea matematică a Accidentelor Vasculare Cerebrale – coordonator acad. Groppa Stanislav;
  3. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953– coordonator dr. hab. Petrencu Anatol.

Termenul de realizare a unui proiect nu va depăşi 2 ani.

Costul unui proiect – până la 200,0 mii lei anual.

Prioritate vor avea proiectele cu o cofinanţare mai mare.

Directorii de proiect vor înregistra propunerea de proiect corespunzătoare (obligatoriu semnată şi ştampilată) în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md , telefoane de contact: 28-98-51, 28-98-42.

Formularele completate și imprimate, semnate și ștampilate vor fi prezentate în limba română  pe suport de hîrtie și în varianta electronică la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd.Ștefan cel Mare, 1, biroul 336, tel. 27-27-58.

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat AICI anexându-se informaţia în limba engleză pînă la 2 pagini, ce va include rezumatul propunerii, obiectivele, rezultatele estimate, impactul ştiinţific şi socio-economic al lor, noutatea investigaţiilor, importanţa cercetărilor în plan naţional şi internaţional, modul de implementare, publicaţiile relevante). Formularul-tip de perfectare a propunerii corespunzătoare poate fi accesat pe site-ul www.asm.md.

Termenul limită: 10 octombrie 2014, ora 17.00.

La concurs pot participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. 

 

După depunerea proiectului se exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii de proiect.
Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 200

Suma maxima a proiectului (mii lei): 400

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
08 septembrie 2014
-
13 octombrie 2014 ora 23:55
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
20 octombrie 2014
-
21 noiembrie 2014
Data demarării recepţionării contestaţiilor
22 noiembrie 2014
-
30 noiembrie 2014
Data nominalizării câştigătorului
15 decembrie 2014