Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Concursul proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării pentru tinerii cercetători pe anul 2011


CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI


anunţă concursul proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării pentru tinerii cercetători pe anul 2011, conform direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării.

Alocaţiile financiare pentru un proiect vor constitui pînă la 100 mii lei anual.
Propunerea de proiect va include următoarele condiţii:

a) conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe în vîrstă de pînă la 35 de ani;

b) la realizarea proiectului vor participa cel puţin 5 tineri cercetători, inclusiv masteranzi şi doctoranzi în vîrstă de pînă la 35 de ani;

c) baza tehnico-materială a laboratorului sau centrului în care se vor efectua cercetările va corespunde cerinţelor privind pregătirea cadrelor ştiinţifice la nivel contemporan;

La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Prioritate vor avea proiectele de cercetare ştiinţifică aplicativă cu impact economic.

Modul de depunere a propunerilor de proiecte:

Directorii de proiect vor înregistra propunerile în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 73-33-65, 73-87-74.

Formularele completate şi imprimate (WORD şi EXCEL), semnate şi ştampilate vor fi prezentate la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării, biroul 326, tel. 27-27-58). Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat pe site-ul www.asm.md

Data limită de prezentare a propunerilor de proiecte – 22 februarie 2011, ora 17:00.

 

Formularul A: FIŞA PROIECTULUI

Direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010

1. Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene.

2. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.

3. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.

4. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.

5. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.

6. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.
Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 100

Suma maxima a proiectului (mii lei): 200

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
21 ianuarie 2011
-
24 februarie 2011 ora 00:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
01 aprilie 2011
-
01 iunie 2011
Data demarării recepţionării contestaţiilor
01 ianuarie 1970
-
01 ianuarie 1970
Data nominalizării câştigătorului
01 ianuarie 1970

Nr. Fisier atasat Descrierea fisierului
1 i-1.doc