Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Proiecte pentru program de colaborare bilaterală în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării între Consiliul Naţional de Cercetare din Italia şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2011-2012


Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI) lansează primul Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte, în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ştiinţifică între AŞM şi CNCI încheiat la data de 23 iunie 2010.

 

Scopul concursului este de a promova şi sprijini cooperarea între cercetătorii din Republica Moldova şi cei din Italia în domeniile de cercetare şi dezvoltare de interes pentru ambele părţi.

 

Propunerile de proiecte înaintate la acest concurs trebuie să corespundă Direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2009-2012 şi să fie orientate pentru participarea în continuare în Programul Cadru 7 al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) şi în alte programe europene şi internaţionale.

 

În cadrul concursului vor fi susţinute următoarele forme de cooperare:

a) Proiecte comune de cercetare.
Durata unui proiect de cercetare este de 2 ani. În cadrul proiectelor de cercetare va fi finanţată componenta de dezvoltare a parteneriatelor de cercetare.
b) Ateliere de lucru comune.
Pentru această formă de cooperare vor fi alocate fonduri pentu organizarea atelierilor comune de lucru, pe teme specifice cu participarea oamenior de ştiinţă din ambele ţări. Atelierele de lucru comune vor întruni un număr mic de participanţi şi vor avea o durată de pînă la 7 zile. Pe parcursul unui an se prevede organizarea a cel mult 2 ateliere de lucru ( unul în Republica Moldova şi unul în Italia).

Suma maxima a proiectului 80 000 lei pentru 1 an.Ţara partener: Italia

Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 80

Suma maxima a proiectului (mii lei): 160

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
15 septembrie 2010
-
13 octombrie 2010 ora 00:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
13 octombrie 2010
-
12 noiembrie 2010
Data demarării recepţionării contestaţiilor
01 ianuarie 1970
-
01 ianuarie 1970
Data nominalizării câştigătorului
01 decembrie 2010

Nr. Fisier atasat Descrierea fisierului
1 ral E si F V1.doc