Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Concursul proiectelor pentru anul 2011 în cadrul următoarelor programe de stat


Termenul de realizare a unui proiect nu va depăşi 2 ani.

 

Costul unui proiect – până la 300,0 mii lei anual.

 

Prioritate vor avea proiectele cu o cofinanţare mai mare.

 

Scopul si obiectivele programelor de stat

 

Depunerea propunerilor de proiecte

 

Propunerile de proiecte din cadrul programelor de stat, perfectate conform  formularului A, B. C, D, si formularului E, F se înregistrează de către directorul de proiect pe site-ul www.expert.asm.md (telefoane de contact 73-87-72, 73-33-65).

 

Formularele completate în sistemul informatic Expert online vor fi imprimate, semnate şi ştampilate, apoi prezentate pe suport de hîrtie într-un exemplar şi pe suport electronic la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării, biroul 326, tel. 27-27-58).

 

La concurs pot participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării.

 

Data limită de prezentare a propunerilor de proiecte – 30 septembrie 2010, ora 17:00.

 

Criteriile de evaluare ale propunerilor de proiecte.

 

Anexe: CLASIFICATOARE ŞI NOMENCLATOARE

 

NOTĂ: Se recomandă înregistrarea propunerilor de proiect în sistemul Expert online cu cîteva zile înainte de termenul limită pentru a exclude supraîncărcarea serverului. După ora 17:00, 30 septembrie 2010, sistemul nu va mai permite înregistrarea proiectelor.

 

 

În cazul identificării lipsei în sistem a informaţiei privind persoanele implicate în proiect, publicaţiile, proiectele, brevetele de invenţie ale acestora, Vă rugăm să expediaţi informaţia lipsă la adresa [email protected], care timp de 1 zi lucrătoare va fi înregistrată în sistem.

 

 Depunerea dosarului propunerii de proiect (imprimate pe hîrtie, semnate şi ştampilate)

 

 Formularele A-D, se vor imprima din sistemul Expert online, iar Formularele E şi F - se vor imprima din fişierul excel pe care directorul de proiect le ataşează la formularele A-D.
Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
01 iulie 2010
-
01 noiembrie 2010 ora 00:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
01 octombrie 2010
-
30 decembrie 2010
Data demarării recepţionării contestaţiilor
01 ianuarie 1970
-
01 ianuarie 1970
Data nominalizării câştigătorului
30 decembrie 2010