Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2011-2012


În conformitate cu „Acordul de colaborare între Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) şi Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM)” se lansează concursul proiectelor în cadrul programului „STCU&ASM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:

1.    Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii

2.    Biotenologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară

3.    Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile 

4.    Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi

Scopul acestui program este contribuirea la valorificarea şi dezvoltarea potenţialului tehnico-ştiinţific din Republica Moldova, la extinderea relaţiilor de colaborare internaţională, la aprofundarea rolului ştiinţei şi inovării în societate  şi  promovarea acestora în calitate de priorităţi naţionale.

 

Ghidul privind organizarea concursului în cadrul acestui program poate fi accesat la pagina http://www.asm.md/Ţara partener: Ucraina

Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 50

Suma maxima a proiectului (mii lei): 100

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
13 aprilie 2010
-
30 aprilie 2010 ora 00:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
01 mai 2010
-
15 mai 2010
Data demarării recepţionării contestaţiilor
18 mai 2010
-
22 mai 2010
Data nominalizării câştigătorului
01 august 2010