Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Proiecte de cercetare fundamentală şi aplicativă pentru 2011-2014


CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
lansează concursul proiectelor de cercetare
fundamentală şi aplicativă

APEL
deschis în perioada 1 mai – 3o iunie 2010,
in conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare

Participarea este deschisă tuturor organizaţiilor acreditate din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova. Termenul de realizare a unui proiect nu va depăşi 4 ani.

 

1. Direcţiile strategice, priorităţile şi obiectivele eligibile pentru concurs pot fi accesate pe pagina web http://asm.md/?go=activitatea&activ=1&csdt=3&new_language=0 sau
http://expert.asm.md/ro/strategic_directions (Anexa 1).

 

Calendarul competiţiei

 

Denumire activitate Perioada
Data limită de depunere a propunerilor de proiecte 3o iunie 2010, ora 17:00
Data limită de evaluarea independentă a propunerilor de proiecte 15 iulie 2010
Aprobarea proiectelor la şedinţa CSŞDT noiembrie 2010
Semnarea contractelor de finanţare 01 ianuarie – 28 februarie 2011
Termenul maxim de derulare a proiectelor aprobate 01 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2014

 

Depunerea propunerilor de proiecte

 

Directorii de proiect vor înregistra propunerile în sistemul Expert online (www.expert.asm.md, telefoane de contact 73-87-72, 73-87-60).

 

Formularele completate în sistemul informatic Expert online vor fi imprimate, semnate şi ştampilate, apoi prezentate în termen de 3 zile pe suport de hîrtie la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (Direcţia politici în sfera ştiinţei şi inovării, biroul 326, tel. 27-27-58).

 

Proiectele pot fi înaintate din partea unui sau a mai multor laboratoare/catedre ale organizaţiei acreditate în sfera ştiinţei şi inovării.

 

Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect (Formularele A, B, C, D) (Formularele E, F).

Îndrumar pentru completarea Formularelor E şi F.

 

Criteriile de evaluare ale propunerilor de proiecte.

 

Anexe: CLASIFICATOARE ŞI NOMENCLATOARE

 

NOTĂ: Se recomandă înregistrarea propunerilor de proiect în sistemul Expert online cu cîteva zile înainte de termenul limită pentru a exclude supraîncărcarea serverului. După ora 17:00, 3 iunie 2010, sistemul nu va mai permite înregistrarea proiectelor.

 

Directorul de proiect completează formularele A, B, C, D prin sistemul Expert online, iar formularele E şi F se completează în format excel şi se ataşează în sistem.

 

În cazul identificării lipsei în sistem a informaţiei privind persoanele implicate în proiect, publicaţiile, proiectele, brevetele de invenţie ale acestora, Vă rugăm să expediaţi informaţia lipsă la adresa [email protected], care timp de 1 zi lucrătoare va fi înregistrată în sistem.

Depunerea dosarului propunerii de proiect (imprimate pe hîrtie, semnate şi ştampilate)

 

Formularele A-D, se vor imprima din sistemul Expert online, iar Formularele E şi F - se vor imprima din fişierul excel pe care directorul de proiect le ataşează la formularele A-D.
Perioada de realizare a proiectului: 48 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 2000

Suma maxima a proiectului (mii lei): 5000

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
03 mai 2010
-
23 iulie 2010 ora 17:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
24 iulie 2010
-
30 noiembrie 2010
Data demarării recepţionării contestaţiilor
01 decembrie 2010
-
17 decembrie 2010
Data nominalizării câştigătorului
18 decembrie 2010