Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul Naţional de Cercetări Economice

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Optimizarea efectelor politicii monetare asupra creșterii economice prin corelarea ei cu supravegherea macroprudențială
dr. Cociug Victoria
2021 - 2022
2Atenuarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 asupra familiilor, (AENCovFam)
dr.hab Gagauz Olga
2020 - 2021
3Managementul riscurilor și elaborarea măsurilor de atenuare a consecințelor pandemiei COVID-19 asupra securității alimentare a Republicii Moldova, (AGROCOV19)
dr.hab Bajura Tudor
2020 - 2021
4Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023
dr.hab Stratan Alexandru
2020 - 2023
5Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației
dr.hab Gagauz Olga
2020 - 2023
6Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova
dr. Perciun Rodica
2020 - 2023
7Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova
dr. Colesnicova Tatiana
2020 - 2023
8Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova.
dr. Vinogradova Natalia
2020 - 2023
9Promovarea economiei ”verzi” și identificarea facilităților de finanțare în procesul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova
dr. Gribincea Corina
2019
10Reintegrarea economică și socială a migranților reveniți în Republica Moldova
dr. Ianioglo Alina
2019
11Conferința Internațională Științifico-Practică ”Creșterea economică în condițiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”, ediția a XIV-a
dr.hab Stratan Alexandru
2019