Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Designul si sinteza chimică a inhibitorilor moleculari cu proprietăti biomedicale
dr.hab Gulea Aurelian
2013