Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Procedee inovative de valorificare a potenţialului biosintetic al microalgei Dunaliella salina - superproducent de carotenoizi şi glicerol
dr. Bivol Cezara
2013 - 2014