Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
ABS SRL

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Implementarea tehnologiei inovaţionale de colectare, sortare şi reciclare a deşeurilor din mun. Chişinău
dr. Şofransky Valentin
2012