Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice "ACVAGENRESURS" Filială a I.S. "Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor''

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Gestionarea resurselor piscicole și fondului genetic de acvacultură în conformitate cu principiile dezvoltării sustenabile destinate utilizării potențialului biologic acvatic pe termen lung
dr. Domanciuc Vasile
2020 - 2023
2Ameliorarea, conservarea și management a resurselor genetice acvatice; perfecţionarea bazelor biologice ale acvaculturii din heleșteie și elaborarea sistemului de protecţie a peştilor
dr., Curcubet Galina
2015 - 2018