Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Istorie al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Rețele de asistență și solidaritate din perspectiva istorică. Italia și Moldova: studiu comparativ
dr. Corlăteanu-Granciuc Silvia
2018 - 2019
2Aspecte politice şi comerciale ale Principatelor Române şi Regatul Italiei la interferenţa anului 1860: o comparaţie a spaţiului românesc (Basarabia) şi a Italiei de Sud
dr. Corlăteanu-Granciuc Silvia
2015 - 2016
3Univers politic, cultural-spiritual şi rural în Ţara Moldovei de la medieval la modern (în context european)
dr.hab Eşanu Andrei
2015 - 2018
4Integrarea tradițiilor filosofiei în societatea bazată pe cunoaștere
dr.hab Pascaru Ana
2015 - 2018
5Basarabia sub dominaţia absolutismului ţarist şi tendinţa de emancipare naţională (1812-1918)
dr. Negru Gheorghe
2015 - 2018
6Specificul şi rolul instituţiilor şi nomenclaturii sovietice şi de partid în RASS Moldovenească şi RSS Moldovenească (1924-1956)
dr. Tărîţă Marius
2015 - 2016
7Diversitatea etnosocială a elitei Basarabiei în sec. XIX – încep. sec. XX (1812-1918)
dr. Bacalov Sergiu
2015 - 2016
8Valorificarea moştenirii istorice şi culturale a lui Constantin Tomescu, personalitate marcantă a Basarabiei interbelice
dr. Ţîbulac-Ciobanu Mariana
2015 - 2016
9Basarabenii în timpul Primului Război Mondial (1914-1917)
dr. Emilciuc Andrei
2014 - 2015
10Elitele social-politice şi economice ale Basarabiei în secolul al XIX-lea-începutul secolului al XX-lea
dr. Bacalov Sergiu
2013 - 2014
11Moldova in contextul civilizatiei romanesti si peninsula Italiei. Studiu comparativ al proceselor de modernizare in cele doua zone ale ariei Mediteranei. 1800-1950
dr. Corlăteanu-Granciuc Silvia
2013 - 2014
12Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaştere (aspecte filosofice)
dr.hab Pascaru Ana
2011 - 2014
13Viaţa socială, politică, economică, regională şi culturală din Ţara Moldovei sub impactul tradiţionalismului şi al înnoirilor în spirit european (mij. sec. XIV-1812). Studii, documente şi cronici
dr.hab Dragnev Demir
2011 - 2014
14Evoluţii sociale, culturale, administrative, religioase şi politice în Basarabia şi în teritoriile din stânga Nistrului în anii 1812-1918. Studii şi documente
dr. Negru Gheorghe - 2013
dr. Negru Gheorghe - 2014
dr.hab Varta Ion - 2011
dr.hab Varta Ion - 2012
2011 - 2014
15Evoluţii politice, social-economice şi culturale în RSS Moldovenească şi Republica Moldova
dr.hab Enciu Nicolae
2011 - 2014