Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
TOMAI-VINEX SA

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Implementarea tehnologiei inovatoare de economisire a resurselor energetice în producerea vinurilor de calitate înaltă.
dr. Cara Serghei
2016
2Tehnologia de optimizare a producției de struguri în SC «Tomai-Vinex» SA.
dr. Cara Serghei
2013