Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Tuberculoza dezvoltată în focarele din Republica Moldova
dr. Tudor Elena
2016 - 2017