Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Sistem de măsuri pentru diminuarea eroziunii şi păstrare a fertilităţii solurilor
dr. Popov Leonid
2008