Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Cercetarea influenţei micotoxinelor (Ochratoxin A), formate în procesul de păstrare, asupra indicilor calităţii şi inofensivităţii materiei prime şi producţiei finite din struguri, fructe şi pomuşoare
dr.hab Găină Boris - 2008
dr. Bodean Constantin - 2009
2008 - 2009
2Procurarea echipamentului ştiinţific pentru crearea laboratorului specializat în cadrul Institutului Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie
dr.hab Rusu Emilian
2008
3Implementarea tehnologiei complexe de prelucrare a seminţelor de struguri, în scopul obţinerii surselor renovabile de energie
dr.hab Ţuţuc Victor
2008 - 2009