Legităţile variabilităţii intraspecifice a structurii şi dinamicii populaţiilor de ciprinide (pe exemplul speciei abramis brama l) din Republica Moldova şi partea europeană a Rusiei

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Usatîi Marin Alexandr
08.820.04.22RF
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi clasificate tipurile populaţiilor de plătică şi factorii ecologici determinanţi ai structurii lor în limitele arealului Moldova - Karelia. Vor fi elucidate particularităţile funcţionării aparatului reproductiv în perioada maturării sexuale şi a ciclurilor reproductive a plăticii în ecosistemele acvatice ale republicii Moldova şi ale federaţiei Ruse.
2009
Vor fi determinate strategiile adaptive în limitele arealului biogeografic extins al speciei de plătică şi legităţile variabilităţii intraspecifice a structurii şi dinamicii populaţiilor de ciprinide (pe exemplul speciei Abramis brama L.) din Republica Moldova şi partea europeană a Rusiei.
2008
69.0
2009
135.0
2008
0.0
2009
0.0