Particularităţile fiziologo-biochimice şi biotehnologice ale tulpinilorautohtone de bacterii lactice pentru produse lactate cu utilizarea proteinei de soia

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Şveţ Svetlana Valeriu
08.819.04.05A
Institutul de Tehnologii Alimentare
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Fundamental2020-01-01 - 2008-12-31
2008
Va fi alcătuită o combinaţie de tulpini de bacterii lactice pentru maiele bacteriene destinate fabricării smîntîinii combinate.
2008
20.0
2008
0.0