Creaţia epistolară a lui Dimitrie Cantemir (cercetare şi elaborarea unei monografii)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Ţvircun Victor Ion
08.812.07.05A
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Concepţii ale programelor de stat
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneAplicativ2008-01-01 - 2008-12-31
2008
Va fi elaborată o grilă informativă ce va conţine materiale editate şi inedite, cu caracter bibliografic, epistolar şi documentar. Va fi elaborată şi pregătită pentru editare monografia «Creaţia epistolară a lui Dimitrie Cantemir».
2008
130.0
2008
130.0
2008
0.0
2008
0.0