Evaluarea eficienţei asistenţei medicale şi argumentarea necesităţilor reale în servicii de sănătate

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Palanciuc Mihail Gheorghe
11.817.09.60A
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi analizată literatura şi experienţa naţională şi internaţională în domeniul gestionării eficienţei serviciilor de sănătate. Va fi elaborată metodologia de studiu a necesităţilor populaţiei în servicii medicale şi cea de evaluare a calităţii intervenţiilor şi proceselor de diagnosticare şi tratament al maladiilor. Va fi elaborată tehnologia de evaluare a calităţii stării de sănătate a pacientului, precum şi metodologia de estimare a sănătăţii populaţiei. Va fi elaborată metodologia de estimare a cost-eficienţei serviciilor de sănătate. Va fi elaborat programul informaţional (Soft-ul) de studiu şi prelucrare a datelor şi metodologia de estimare a sănătăţii cu asistenţa medicală a populaţiei.
2012
Va fi studiat cadrul normativ şi legislativ al Republicii Moldova în domeniul managementului eficienţei şi calităţii serviciilor de sănătate, precum şi experienţa naţională şi internaţională în domeniul gestionării calităţii şi eficienţei serviciilor de sănătate. Va fi studiat intervalul de timp necesar pentru acordarea serviciilor în asistenţa medicală primară conform opiniei medicilor de familie, calitatea şi accesibilitatea asistenţei medicale în opinia medicului de familie şi a pacientului, precum şi nivelul de organizare şi cooperare a personalului medical în acordarea asistenţei medicale primare.
2013
Se vor elabora metodologii pentru evaluarea morbidităţii şi mortalităţii a populaţiei. Va fi studiat traumatismul în populaţia aptă de muncă. Vor fi elaborate metodologii manageriale a serviciului chirurgie de ambulatoriu în condiţii urbane. Va fi studiată morbiditatea populaţiei Republicii Moldova prin artroze şi determinate necesităţile reale în asistenţa medicală.
2014
Vor fi studiate tendinţele de estimare şi analiză a eficacităţii, eficienţei şi cost-eficienţei serviciilor de sănătate şi a instituţiilor medicale. Va fi elaborată metodologia estimării eficienţei alocaţiilor financiare în sistemul de sănătate şi prioritizarea serviciilor de sănătate. Va fi studiată calitatea şi complexitatea decizională de ierarhizare a priorităţilor serviciilor medicale acordate populaţiei. Va fi elaborat modelul de estimare a coct-eficienţei, costurilor (directe, indirecte şi capitale) a serviciilor de sănătate.
2011
815.3
2012
930.3
2013
671.4
2014
671.4
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0