Социальнные проблемы трудовой миграций и адаптаций мигрантов

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Blajco Vladimir Alexei
Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2009-07-01 - 2009-12-31
2009
Будут рассмотрены процессы адаптаций этнических груп в новую реальность, осуществлена концептуализация жизненного пространства "новых" этнических груп.
2009
0.1
2009
606300.0
2009
606300.0
2009
0.0