Compuşi biologic activi cu schelet terpenic şi azaheterociclic prin metode convenţionale şi neconvenţionale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Arîcu Aculina Nicolae
10.820.05.19RoF
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte bilaterale
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Fundamental2010-06-01 - 2012-12-31
2010
Vor fi elaborate metode efective de sinteză a compuşilor homodrimanici din sclareol şi de cuplare a acestora cu fragmentul azaheterociclic în scopul obţinerii compuşilor cu schelet hibrid terpenic şi azaheterociclic – sintoni chiralici importanţi la obţinerea compuşilor cu valoare practică, inclusiv a substanţelor biologic active, care reprezintă interes sporit pentru industria farmaceutică. Va fi stabilită structura compuşilor noi obţinuţi. Sintezele vor fi efectuate nu numai prin metode clasice, dar şi la iradiere cu microunde şi ultrasunete.
2011
Vor fi elaborate metode eficiente de sinteză a compuşilor drimanici din sclareol şi de cuplare a acestora cu diaziniuilidele în scopul obţinerii compuşilor cu schelet terpenic şi azaheterociclic - substanţe biologic active, care prezintă interes pentru industria farmaceutică. Vor fi elaborate metode de obţinere a acizilor drimenic şi homodrimenic, sintetizate amine heterociclice pentru obţinerea amidelor cu schelet terpenic şi azaheterociclic. Va fi stabilită structura şi activitatea biologică a acestora.
2012
Va fi elaborată o metodă eficientă de cuplare a componentei terpenice (acidul drimenic şi homodrimenic) cu azaheterociclii, în scopul obţinerii amidelor cu schelet hibrid terpenic şi heterociclic. Va fi stabilită structura şi activitatea biologică a compuşilor obţinuţi.
2010
86.0
2011
100.0
2012
100.0
2010
0.0
2011
0.0
2012
0.0