Implementarea noii realizări de selecţie - crap de Mândac cu solzi dispersaţi în piscicultura Moldovei

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Domanciuc Vasile Ivan
09.164.89T
Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Vor fi efectuate reproducerea, creşterea, formarea loturilor de reproducători (200 buc.: 100 de femele şi 100 de masculi) şi grupe de remonţi (300 buc.) ai crapului de Mândâc cu solzi dispersaţi, aprecierea indicilor biologici, productivi şi reproductivi, precum şi indicii exteriorului. Va fi realizată reproducerea artificială şi naturală prin exploatarea a 100 de femele şi a 100 de masculi. Implementarea în producere a crapului de Mândâc cu solzi dispersaţi va permite de a obţine în primul an de creştere a producţiei suplimentare în formă de peşti de un an. Venitul de la comercializarea crapilor de un an va constitui 504 mii lei anual.
2010
Vor fi efectuate selectarea şi completarea lotului pînă la cel puţin 300 reproducători (în anul 2010 – 100 reproducători); formarea şi creşterea lotului de remonţi – 200 buc. şi aprecierea indicilor exteriorului lor. Va fi realizată reproducerea artificială şi naturală prin exploatarea a 100 femele şi 100 masculi (reieşind din cerinţele normativelor de selecţie şi prăsilă, efectivul loturilor de reproducători trebuie să constituie 100% rezervă) şi obţinerea larvelor de prăsilă şi industriale; studierea calităţilor reproductive ale reproducătorilor; creşterea materialului de populat şi a peştelui de consum. Vor fi efectuate inventarierea de toamnă, completarea lotului de reproducători şi remonţi format şi populare pentru iernare. Vor fi elaborate Standardele şi normativele de exploatare a lotului de reproducători ai crapului de Mândâc cu solzi dispersaţi.
2009
266.0
2010
240.0
2009
0.0
2010
0.0