Procurarea echipamentului ştiinţific pentru crearea laboratorului specializat în cadrul Institutului Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Rusu Emilian Ion
08.822.04.03EA
Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie
Proiecte bilaterale
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene2008-01-01 - 2008-12-31
2008
Va fi procurat gaz cromatograful cu spectrometru de masă, precum şi lichidul cromatograf Dionex pentru studierea compoziţiei fizico-chimice a produselor vitivinicole în scopul securităţii alimentare şi ameliorării calităţii vinurilor moldoveneşti.
2008
0.0
2008
90.0