Mecanisme de protecție a drepturilor minime sociale și civile în Republica Moldova și Italia (SMSr)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Juc Victor Ion
18.80013.16.06.05/it
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Proiecte bilaterale
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2018-01-01 - 2019-12-31