Reintegrarea economică și socială a migranților reveniți în Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Ianioglo Alina
19.80012.08.11A
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2019-01-01 - 2019-12-31
2019
*******