Politici și acțiuni de prevenire și combatere a bolilor contagioase în retrospectiva cercetărilor istorice din Republica Moldova, (SCMP-2020)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Şişcanu Ion Grigore
20.70086.02/COV
Institutul de Istorie
Soluții privind combaterea și atenuarea impactului COVID-19
IV.1) Inovaţii sociale, educaționale şi culturale pentru integrare şi adaptare2020-01-01 - 2021-06-30
2020
***
2020
700.0
2020
0.0