Managementul riscurilor și elaborarea măsurilor de atenuare a consecințelor pandemiei COVID-19 asupra securității alimentare a Republicii Moldova, (AGROCOV19)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bajura Tudor Dmitrievici
20.70086.25/COV
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Soluții privind combaterea și atenuarea impactului COVID-19
IV.1) Inovaţii sociale, educaționale şi culturale pentru integrare şi adaptare2020-01-01 - 2021-06-30
2020
***
2020
586.0
2020
0.0