Digitalizarea procesului de supraveghere prin implementarea sistemului informațional- epidemiologic COVID-19, (DIGICOV)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Spînu Constantin Ion
20.70086.03/COV
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Soluții privind combaterea și atenuarea impactului COVID-19
I.1) Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenție, diagnostic și tratament2020-07-01 - 2021-06-30
2020
***
2020
692.6
2020
0.0