Patrimoniu etnografic și natural al Republicii Moldova - salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii sociale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
,dr. Prohin Andrei
20.80009.0807.24
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Proiecte din cadrul programelor de stat
IV.3) Patrimoniu material și imaterialAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Prezentul proiect are drept scop valorificarea științifică a patrimoniului etnografic și natural, păstrat în colecțiile Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, precum și pe teritoriul republicii, în contextul realităților contemporane ale culturii și mediului natural din Republica Moldova. În cadrul proiectului vor fi puse în valoare colecții de patrimoniu și domenii științifice insuficient cercetate sau care necesită aprofundarea investigațiilor existente (particularitățile locale ale costumului popular românesc și al etniilor conlocuitoare din republică, diversitatea expresiilor și funcțiilor spațiilor sacre din satul tradițional, colecțiile muzeale ce reflectă speciile florei și faunei din Basarabia la sf. sec. XIX – înc. sec. XX, o parte dintre care au dispărut ori sunt pe cale de dispariție etc.). Între finalitățile majore ale proiectului se numără obținerea noilor cunoștințe de specialitate, elaborarea și implementarea soluțiilor practice pentru o serie de provocări cu care se confruntă societatea noastră – inventarierea și salvgardarea diversității patrimoniului național, realizarea coeziunii civice, armonizarea relațiilor interetnice, stimularea dezvoltării locale, ameliorarea crizei ecologice etc. Prin direcțiile tematice, abordările și metodele de studiu, cercetarea își propune sincronizarea cu principalele tendințe contemporane în domeniu, pe plan național și internațional, facilitând astfel integrarea comunității științifice din Republica Moldova în spațiul științific și cultural european. În cadrul proiectului vor fi elaborate și promovate dosare ale elementelor de patrimoniu național, pentru înscriere în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității, precum și în Lista tentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO. Rezultatele obținute în cadrul proiectului vor fi diseminate prin intermediul publicațiilor științifice (articole, reviste, ghiduri, cataloage, albume, monografii), a conferințelor științifice, expozițiilor muzeale și atelierelor de creație.